امروز جمعه, 30 ارديبهشت 1401
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۰:۷:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ 
تعرفه خدمات مهندسی معدن در سال 1400 و 1401

تعرفه انجام خدمات فنی مهندسی در نظام مهندسی معدن

 

تعرفه خدمات در سال 1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول تعرفه خدمات مهندسی در سال 1399

امتیاز :  ۲.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0