امروز يکشنبه, 23 خرداد 1400
  • تماس با ما : 88854686
تبریك فرا رسیدن سال نو
" به نام خالق هستی بخش " بهار نشانه ایست از زنده شدن! از دوباره روییدن، از فرصت هایی که به واسطه طبیعت به انسان ها جلوه گر می شود و گویای این است که خداوند همیشه نشانه ای برای امید مردمان، زنده نگاه می دارد!

" به نام خالق هستی بخش "
بهار نشانه ایست از زنده شدن!
از دوباره روییدن، از فرصت هایی که به واسطه طبیعت به انسان ها جلوه گر می شود و گویای این است که خداوند همیشه نشانه ای برای امید مردمان، زنده نگاه می دارد!

بر این امید هستیم تا در کنار هم و در نظامی متشکل از نعمات خدادادی بر روی زمین و اعضای متخصص، آگاه و بصیر، برای فرداهای روشن میهن حاصلخیز خود تلاش کنیم.

سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی همیشه بر خود بالیده است چرا که سکان حفظ و صیانت و بهره برداری اصولی از ذخایر خدادادی را عهده دار بوده و در راستای شکوفایی ایران عزیز گام برداشته است. باشد که در ظل امن حضرت صاحب الزمان و دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه بیشتر بر معادن، ما نیز بتوانیم این مهم را جامه عمل بپوشانیم.

در آغاز سال جدید با همیاری شما خوبان برگ زرینی به ارمغان آورده و روزگار نوینی بر این عرصه خواهیم نوشت؛ چرا که ایمان داریم تاریخ نگاری بزرگان عرصه معادن تمامی ندارد.

نوروز و هر روزتان پیروز!

هیأت مدیره، بازرس و پرسنل سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی

5.7.2.0
V5.7.2.0