سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی

آموزش

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند خلاصه دستور العمل جامع آموزش جهت بهره برداری و دریافت تهیه شده است.

فایل را دریافت نمایید.


📚آموزش سازمان

 


خدمات بیمه تامین اجتماعی
دسته بندي اخبار 
خدمات بیمه تامین اجتماعی خدمات بیمه تامین اجتماعی 
کد خبر : ۱۱۰۱۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ 
۲۰:۳۰

اخبار شورای مرکزی

New Module Name
دسته بندي اخبار 

اطلاعیه های سال 1402
دسته بندي اخبار 

اطلاعیه های سال 1403
دسته بندي اخبار 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0